JUSTthIS: juridisch en informatieadvies voor de zorg

Dit is de privacyverklaring van JUSTthIS juridisch & informatieadvies (hierna JUSTthIS). JUSTthIS respecteert de privacy van een ieder die deze website bezoekt. Alle persoonsgegevens die verwerkt worden, voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens en bewaartermijn

JUSTthIS maakt  enkel gebruik van (persoons)gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven. U kunt JUSTthIS mailen of bellen om informatie of diensten aan te vragen, of om u aan te melden voor een seminar of training.

Voor de beantwoording van een vraag per mail of telefoon verwerkt JUSTthIS de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw mailadres (voor een terugkoppeling van uw vraag en/of communicatie met u);
 • Uw telefoonnummer;
 • Eventuele andere door u zelf verstrekte gegevens.

Als u e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. Na 1 jaar verwijdert JUSTthIS uw persoonsgegevens indien u geen actieve klant bent. Met het stellen van een vraag of het bellen van JUSTthIS verwerkt JUSTthIS op basis van uw toestemming uw gegevens.

Wanneer u een klant van JUSTthIS wordt (of met JUSTthIS gaat samenwerken) dan verzamelt JUSTthIS de volgende gegevens:

 • Uw naam;
 • Uw adres (voor facturatie);
 • Uw mailadres (voor een terugkoppeling van uw vraag en/of communicatie met u);
 • Uw telefoonnummer;
 • Eventuele andere door u zelf verstrekte gegevens.

Wanneer JUSTthIS haar diensten verleent zal zij daarbij gegevens over uw bedrijf verwerken (bijv. beleidsdocumentatie en juridische documentatie). Hiervoor verwijst JUSTthIS naar haar algemene voorwaarden. Op basis van de algemene voorwaarden (overeenkomst) en de offerte van dienstverlening verwerkt JUSTthIS uw gegevens. Na 2 jaar verwijdert JUSTthIS uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens indien u geen actieve klant bent.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden en social media buttons (social media accounts JUSTthIS en share buttons social media). Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt JUSTthIS geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Cookies

De website van JUSTthIS maakt gebruik van cookies. U kunt kiezen welke cookies u wilt toestaan. Na dit gekozen te hebben, zal uw keuze onthouden worden. U kunt deze keuze ten alle tijden wijzigen. Welke cookies verwerkt JUSTthIS:

 • Functionele cookies (voor de werking van de website en het vergemakkelijken van uw bezoek aan onze site);
 • Google Analytics: dit verschaft ons informatie over het gebruik van de bezoekers aan onze website;
 • Sociale media (Twitter; Facebook en Linkedin) plaatsen cookies op de de website wanneer deze gedeeld worden en/of informatie wordt aanbevolen.
 • Op het blog gedeelte van de website kunt u reacties plaatsen, deze zijn (na goedkeuring) openbaar zichtbaar.

Google Analytics

De website van JUSTthIS maakt gebruikt  van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. Er wordt via deze website een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. JUSTthIS heeft hier geen invloed op. JUSTthIS heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google Analytics verwerkt worden gedeeld buiten de EER. Hiervoor heeft JUSTthIS met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. De privacy settings van Analytics zijn beperkt tot enkel informatie rondom het website gebruik (bijv. hoe vaak bezoeken mensen de website en hoe lang kijken ze naar welke pagina) en de bewaartermijn is 14 maanden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social media

Twitter, Facebook en LinkedIn kunnen cookies plaatsen wanneer u een pagina op het openbare gedeelte van de website bezoekt waar u informatie kunt aanbevelen of delen via deze sociale media. JUSTthIS heeft geen invloed op de inhoud van deze cookies. Leest u de privacy policies van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met de gegevens kunnen doen die door middel van cookies verkregen worden. Meer informatie over het beleid van Twitter, Facebook en Linkedin kunt u hier vinden:

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Of bezoek de website van de Consumentenbond: https://consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen om meer informatie te vinden over hoe cookies kunnen worden uitgeschakeld.

Voor het volledige cookiebeleid klik hier.

Uw rechten als bezoeker en klant van JUSTthIS

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering, het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt te allen tijde bij JUSTthIS opvragen welke persoonsgegevens zij van u beschikt. JUSTthIS zal deze informatie binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek aan u doen toekomen.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in ons privacy beleid beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het analyseren van bezoekersgegevens van onze website (Google Analytics)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Google is gevestigd buiten de EER. Zij voldoet aan de eisen zoals gesteld in de AVG door de regels zoals geldend onder het EU-US privacy shield.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • JUSTthIS is gehouden aan geheimhouding bij verwerking van uw persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • JUSTthIS zorgt voor back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Wij gaan regelmatig na of uw persoonsgegevens juist en up-to-date zijn.

Ondanks al deze maatregelen kan JUSTthIS geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden worden altijd 100% beveiligd zijn. JUSTthIS zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren (zie bewaartermijn). Dit geldt ook voor verwerkers die ten behoeve van JUSTthIS die uw gegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

JUSTthIS is onder de AVG verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens. In dit kader volgt zij alle eisen die de AVG stelt aan een verwerkingsverantwoordelijke en zal zij indien nodig in contact treden met de Autoriteit Persoonsgegevens over een eventueel datalek. JUSTthIS heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld en heeft geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) uitgevoerd. Om te voldoen aan de AVG heeft JUSTthIS de gegevens die zij verzameld beoordeelt en waar mogelijk de privacy instellingen zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. JUSTthIS verwerkt enkel die persoonsgegevens die nodig zijn bij de uitvoering van haar dienstverlening en voor het onderhouden van haar website.

Contactgegevens 

JUSTthIS juridisch en informatieadvies

Goudenregen 12

8141 XA Heino

info@(at)https://https://justthis.eu/// / 06 – 2354 7219

Wijziging van deze Privacyverklaring
JUSTthIS behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. JUSTthIS raad u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Klanten worden bij een wijziging op de hoogte gesteld van een wijziging. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018 (Versie 3.0).

 

Over JUSTthIS

JUSTthIS adviseert zorgorganisaties en start-ups in de zorg bij juridische en informatiebeheer vraagstukken. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken rondom privacy en procesoptimalisatie.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann