JUSTthIS: juridisch en informatieadvies voor de zorg

Blog de Vegthe – tijd voor een brein update mei 2018

Posted by JUSTthIS in de Veghte, ICT, Zorginstellingen | 0 comments

30.07.18

Tijdens de zomer maak ik de balans op van het jaar tot dusver. Dat geeft stof tot nadenken en soms leidt het tot nieuwe inzichten die ik na de rustperiode meeneem in mijn werkzaamheden. Afgelopen maand liep ik meermaals tegen het onderwerp van een ‘brein update’ aan. In gesprek met een kennis, tijdens een zakelijke kennismaking en via een filmpje op Youtube. Het bevreemde mij dat ik nooit eerder zo specifiek aandacht had gegeven aan dit onderwerp. Immers wanneer je de balans opmaakt, kijk je ook naar je eigen handelen en hoe je denkwijzen daar een onderdeel van zijn. Lees meer.    

Van cocaïne naar schoenen – valse webshops

Posted by JUSTthIS in ICT, Privacy, toezicht, Wet- & Regelgeving | 0 comments

26.06.18

Eind mei was ik op een Tech bijeenkomst. Hier woonde ik een lezing bij over valse webshops, die inmiddels een hele eigen branche vormen. Het bleken voornamelijk schoenen webshops, vele honderden. Ze zijn enorm gegroeid, voornamelijk omdat het toezicht en de handhaving een stuk minder streng is in de online omgeving dan in de ‘echte’ wereld. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de opsporing en vervolging van drugshandelaren. Dus de maffia “handelt”, zo begreep ik van de spreker van SIDN, tegenwoordig in schoenen. Lees meer.  

Veilig digitaal meedoen – voor jongeren met LVB

Posted by JUSTthIS in ICT&health, maatschappelijk belang, Zorginstellingen | 0 comments

03.02.17

03-02-2017 In 2016 zond Zembla de documentaire "Liesbeth kan het niet meer volgen" uit. In deze uitzending volgen we o.a. Liesbeth een mevrouw met een licht verstandelijke beperking, die in onze maatschappij steeds zeldzamer moet worden. Dit lukt niet goed. Samen met nog 2,5 miljoen andere mensen is Liesbeth niet voldoende zelfredzaam. Niet alleen LVB-jongeren, ook ouderen en laaggeletterden kunnen het niet meer volgen in onze maatschappij. De snelle, digitale wereld om hen heen biedt hen weinig voordelen. Is dit te veranderen? Lees meer.  

Interview Ad Pijnenborg – de Erkende toezichthouder dec ’16

Posted by JUSTthIS in maatschappelijk belang, samenwerking, toezicht, Zorginstellingen | 0 comments

17.12.16

Een praktijkvoorbeeld door gastblogger Ingeborg Hoogstrate – Van der Molen, toezichthouder Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak Zorgcoöperatie Hoogeloon is een burgerinitiatief uit 2005. Ad Pijnenborg, oud-bestuurder en ambassadeur van de coöperatie, heeft een belangrijke rol gespeeld bij tot stand komen van het initiatief en dat was geen sinecure! Zorg zonder toezicht De vraag die continue gesteld wordt binnen dit burgerinitiatief is: “Zou ons moeder of ons vader dit zo gewild hebben?” Zonder toezichthouder, want een coöperatie heeft enkel leden. Familieleden zijn het ‘geweten’ van de coöperatie, zij geven aan of de zorgverlening aan de verwachtingen voldoet.  Maar zonder toezichthouder betekent niet zonder toezicht. Aan sommige regels ontkom je niet, je verliest het gevecht waar het bijvoorbeeld op brandveiligheid aankomt. De grenzen worden continue opgezocht, althans de grenzen zoals deze aan traditionele zorg gesteld zijn. Maar traditionele zorg en diensten levert deze coöperatie juist liever niet. Vernieuwend zijn, op basis van wat de leden c.q. de bewoners wensen, is het uitgangspunt. Lees meer.

RvT, bemoei u met de technologie. Blog Lucide nov ’16

Posted by JUSTthIS in eHealth, ICT, Informatie, Lucide, maatschappelijk belang, Standaarden, Zorginstellingen | 0 comments

16.11.16

Wat is de rol van de raad van toezicht omtrent technologie? Een zeer beperkte zo blijkt steeds weer. Voor veel zorgorganisaties staat de omarming van technologie in de kinderschoenen en als men iets nieuws doorvoert, is dit niet altijd onderwerp van gesprek in de boardroom. Toch ligt in dit veld een taak voor toezichthouders. In de ontwikkeling binnen de governance van beheersing en controle richting eigen regie en samenwerking met de patiënt, is de inzet van technologie essentieel. En in de zoektocht naar het ideale samengaan van die twee, kunnen toezichthouders veel betekenen. Wat denkt u? Goed idee, of ‘aan mij niet besteed?’ Lees meer.

Geen woorden maar daden. Blog Lucide sept ’16

Posted by JUSTthIS in Informatie, Lucide, maatschappelijk belang, samenwerking, Transitie, Wet- & Regelgeving, Zorginstellingen | 0 comments

15.11.16

Gaat u met mij de uitdaging aan? Ik geef u twee uitdagingen uit de consultatieversie van de nieuwe governance code (2017): 7.3.2 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vraagt de raad van bestuur advies over de concept toezichtvisie en vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De raad van toezicht legt zijn visie op toezicht vast op zodanige wijze, dat die voor belanghebbenden eenvoudig te vinden is. 7.3.3. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht stelt jaarlijks een toezichtagenda op en stemt die af met de bestuur agenda. De raad van toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben de plicht zich te informeren en zijn daarbij niet uitsluitend afhankelijk van de informatie die de raad van bestuur ter beschikking stelt. Zij hebben een ‘haalplicht’. Lees meer. 

Deel II Hoe vinden we ruimte voor humaner toezicht? – blog Lucide juli ’16

Posted by JUSTthIS in Informatie, Lucide, maatschappelijk belang, samenwerking, Wet- & Regelgeving, Zorginstellingen | 0 comments

15.11.16

In maart 2016 blogde ik over het humaner inrichten van toezicht en mijn zoektocht naar ideeën. Humaner toezicht staat mijns inziens voor de menselijke maat. Deze is vervaagd in het huidige zorgstelsel en moet terugkomen. Voor toezicht betekent dit dat niet een kleine club mensen de norm bepaalt, zoals nu. Maar dat dit in afstemming met de cliënt gebeurd. Dan kan bepaald worden of de norm waarde toevoegt en vervolgens worden ingebed in hoe de instelling zorg levert. In juni nam ik als lid van de commissie Vernieuwend Toezicht deel aan de vernieuwingsestafette Governance in de zorg. De JP. van de Bent - Stichting kwam als vernieuwende organisatie ter sprake. Zij stellen de eindgebruiker – de cliënt – centraal, betrekken hem bij de zorg en geven hem inspraak over hoe zorg geleverd wordt. Toezicht zou moeten kunnen meebewegen met een dergelijk initiatief, zo gaf ik ook in maart aan. Echter, is er ruimte om toezicht anders te organiseren? Lees meer.

Hoe organiseren we toezicht humaan? – blog Lucide maart ’16

Posted by JUSTthIS in Lucide, maatschappelijk belang, samenwerking, Zorginstellingen | 0 comments

15.11.16

In de zorg ontpoppen zich nieuwe vormen van organiseren, waaronder coöperaties. Deze ‘nieuwe’ organisaties kenmerken zich doordat ze ‘dichtbij’ en door de burger zijn georganiseerd. Zij gaan uit van de wensen van de leden. De vraag van deze leden is bijvoorbeeld goede zorg voor hun lokale gemeenschap. Zij bepalen daarmee de richting en visie van de coöperatie. Welke kansen biedt dit voor humaan toezicht? Lees meer. 

Toezicht vanuit het maatschappelijk belang – blog Lucide dec ’15

Posted by JUSTthIS in Informatie, Lucide, maatschappelijk belang, Zorginstellingen | 0 comments

15.11.16

De maatschappelijke randvoorwaarden die de overheid heeft gecreëerd voor de zorg - kwaliteit, beschikbaarheid, betaalbaarheid – zijn niet duidelijk omschreven en staan meer en meer onder druk. De enige manier om daar als RvT-lid toezicht op te houden, is mijns inziens zoveel mogelijk het gesprek aangaan met zowel interne als externe stakeholders, te beginnen met de cliënt. Want het maatschappelijk belang van zorg moet vertegenwoordigd worden door de RvT. Lees meer. 

Welke kant bewegen we op als RvT – blog Lucide okt ’15

Posted by JUSTthIS in Informatie, samenwerking, Transitie, Zorginstellingen | 0 comments

15.11.16

De laatste maanden is de wereld van het toezicht in beweging. In mijn vorige blog besteedde ik aandacht aan Part-up, als mogelijke bron van vernieuwing voor het toezicht. Nu ik meer let op berichtgeving over dit onderwerp, valt me op dat er al veel aandacht is voor vernieuwing, en dat er volop wordt nagedacht over het toezicht van de toekomst. Welke kant moeten wij als RvT op bewegen en op welk punt moeten we een tegengesteld geluid laten horen? Lees meer.

Volg ons & Share

Recente reacties

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann