JUSTthIS: juridisch en informatieadvies voor de zorg

Op 25 mei 2018 wordt de Europese wetgeving de GDPR in Nederland ingevoerd, door middel van de UAVG – de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ten opzichte van de huidige wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming, de Wbp, veranderen er een aantal zaken. De belangrijkste zijn de invoering van een nieuwe functionaris: de Functionaris Gegevensbescherming (FG), het strenger worden van de eis om toestemming te vragen aan degene van wie de gegevens verzameld worden én het verplicht bijhouden middels een register van de gegevens die verzameld / verwerkt worden.

Voor organisaties in de zorg, start-ups, en software leveranciers betekent dit dat zij hiermee aan de slag moeten. In veel gevallen zal een organisatie al bezig geweest zijn, in het kader van de Wbp, met privacy. Echter volledig in kaart brengen welke informatie verzameld wordt en waartoe én of het niet te lang bewaard wordt (doelbinding) is geen sinecure.

Net zoals nu het geval onder de Wbp hebben mensen van wie gegevens verzameld worden een aantal rechten, door de invoering van de AVG zijn er twee nieuwe rechten bij gekomen: het recht om vergeten te worden en het recht op data over te dragen (dataportabiliteit). Daarnaast gelden alle andere rechten zoals die nu ook gelden:

  • recht om eigen data in te zien;
  • recht om eigen data te wijzigen;
  • recht op informatie over de eigen gegevens;
  • recht om vergeten te worden (is nieuw);
  • recht op dataportabiliteit (is nieuw).

Organisaties moeten zorgen voor een register met de data die ze verzamelen, zullen hun beleid rondom gegevensverzameling en het omgaan met privacy moeten herzien en hun beveiliging moeten updaten. Het begint allemaal met bewustwording van de nieuwe regels en met een stappenplan, om ervoor te zorgen dat de gehele organisatie goed beslagen ten ijs komt vanaf mei 2018.

JUSTthIS kan ondersteunen bij het in kaart brengen van uw risico’s en bijde uitvoering van een Privacy Impact Assessment (PIA). Voor meer informatie neem contact op.

 

 

Over JUSTthIS

JUSTthIS adviseert zorgorganisaties en start-ups in de zorg bij juridische en informatiebeheer vraagstukken. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken rondom privacy en procesoptimalisatie.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann